150427_bild_2

TRAKTORN OCH DESS UTVECKLING
Artikel ur tidskriften “Maskinteknik JORD och SKOG" nr 1, 1955.

"Traktorutvecklingen som pågått i ungefär 100 år är otroligt fascinerande, förklarade direktören för Statens Maskinprovningar, Harald A :son Moberg, på den av JORD och SKOG arrangerade traktordagen och gav sedan en målande beskrivning av de idéer och tendenser som kommit och gått samt slutade med all sammanfatta kraven på morgondagens traktor. .."

Läs artikeln