bild 2014-11-17
Översyn av plogen
Skannad från tidskriften “Maskinteknik i jord och skog” nr 1, 1954.